Modlitwa za rodzinę

Modlitwa za rodzinę

Miłość do członków naszych rodzin jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Dbajmy o to, aby nie wygasła i módlmy się o dobro dla wszystkich bliskich. Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego…

Główne prawdy wiary

Główne prawdy wiary

Główne prawdy wiary katechizmu Kościoła katolickiego, czyli tzw. Szóstka. Główne prawdy wiary – kontrowersje Główne prawdy wiary to instrukcje odnoszące się do wiary Kościoła katolickiego. Religia rzymskokatolicka oparta jest o ich treść w podobny sposób jak w przypadku 10 przykazań. O ile jednak 10 przykazań znajduje się w Biblii, nie znajdziemy tam 6 prawd wiary, niemniej…

Egzorcyzm do św. Michała Archanioła

Egzorcyzm do św. Michała Archanioła

Egzorcyzm do św. Michała Archanioła nie jest egzorcyzmem prywatnym ani egzorcyzmem uroczystym, ponieważ nie zawiera formuł wyklinających, egzorcystycznych, skierowanych do złego ducha. Ponieważ zawiera błagania, jest modlitwą o uwolnienie. Jak tłumaczy Wikipedia, Modlitwa o uwolnienie skierowana do św. Michała Archanioła została ułożona przez papieża Leona XIII w 1886 roku i rozesłana do wszystkich biskupów, aby…

Modlitwa na dobranoc – modlitwa wieczorna na koniec dnia

Modlitwa na dobranoc – modlitwa wieczorna na koniec dnia

Dobrze jest zacząć dzień z modlitwą poranną i tak samo dobrze zakończyć go z modlitwą wieczorną. Dlatego też zebraliśmy dla Was modlitwy, które można zmawiać przed zaśnięciem, aby podziękować Bogu za nasze życie i otrzymane błogosławieństwo.  Modlitwa wieczorna autorstwa Romano Guardini Romano Guardini był niemieckim księdzem i teologiem o włoskich korzeniach, żyjącym w latach 1885-1968. Oto jestem…

5 wersetów z Biblii udowadniających życie wieczne

5 wersetów z Biblii udowadniających życie wieczne

Przeczytaj pięć wersetów z Pisma Świętego, które pokazują, że Pan Bóg chce z Tobą spędzić wieczność. Ew. Jana 3;16 „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” List do Rzymian 6;22 „Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie…

Modlitwa o cud

Modlitwa o cud

Bóg wie, że żaden człowiek nie prosiłby o cud bez poważnego powodu i wysłuchuje modlitw wiernych.  Czy może być coś ważniejszego od sytuacji, w której prosimy o cud? Taka prośba oznacza dla nas sprawę najwyższej rangi, sprawę, za którą jesteśmy w stanie nierzadko oddać życie.  Peter Mary Rookey Autorem najpopularniejszej, prawdziwie pięknej, modlitwy o cud…

Modlitwa poranna

Modlitwa poranna

Modlitwa poranna to najlepszy sposób na rozpoczęcie nowego dnia z Bogiem i z poczuciem wdzięczności za dar życia. Jeśli będziesz tak zaczynać każdy dzień, to Bóg z pewnością zadba, aby każdy z nich był szczególny.  Dobre uczucia wypierają te złe, więc czuj wdzięczność i radość i zapomnij o problemach, choćby tylko na chwilę. Przeczytaj też…

Modlitwa Wierzę w Boga (Credo) – Wyznanie Wiary

Modlitwa Wierzę w Boga (Credo) – Wyznanie Wiary

Wierzę w Boga (Credo) stanowi fundament naszej wiary. To wyjątkowe wyznanie, które przenika nasze serca, inspiruje i łączy nas w jedności jako wspólnota wierzących. Wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie jest modlitwą mszalną, która została sformułowana w Nicei – była odpowiedzią na zarzuty Arianów, jakoby Jezus miał nie być Bogiem. Z tego powodu duży nacisk położono na fakt,…

5 wersetów pokazujących, że Bóg ma względem nas plan

5 wersetów pokazujących, że Bóg ma względem nas plan

Przeczytaj pięć wersetów z Pisma Świętego, które pokazują, że Pan Bóg ma plan względem nas wszystkich. Biblia jest największym dowodem Bożej miłości i doskonałości jego planu. I List Piotra 2;9 „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.” List…