Główne prawdy wiary

Główne prawdy wiary

Główne prawdy wiary katechizmu Kościoła katolickiego, czyli tzw. Szóstka. Główne prawdy wiary – kontrowersje Główne prawdy wiary to instrukcje odnoszące się do wiary Kościoła katolickiego. Religia rzymskokatolicka oparta jest o ich treść w podobny sposób jak w przypadku 10 przykazań. O ile jednak 10 przykazań znajduje się w Biblii, nie znajdziemy tam 6 prawd wiary, niemniej…