Modlitwa do Świętej Anny, matki Najświętszej Maryji Panny

Święta Anna była matką Najświętszej Maryji Panny i co za tym idzie babcią Jezusa Chrystusa.

Wraz ze swoim mężem Joahimem prowadzili skromne życie w bojaźni Bożej.

Przez 20 lat małżeństwa nie doczekali się potomstwa. Byli z tego tytułu napiętnowani przez otoczenie, gdyż w tamtych czasach w kulturze żydowskiej brak potomstwa był uważany za karę Bożą. Jednak pewnego dnia anioł zwiastował im nadejście Maryji.

Po śmierci Joahima Święta Anna zamieszkała w Nazarecie z córką i jej mężem — Świętym Józefem.

Święta Anna jest patronką małżeństw, matek, wdów, kobiet rodzących, położnych, piekarzy i żeglarzy. Jej imię znaczy ’łaska’.

Modlitwa o wstawiennictwo i zbawienie do Świętej Anny, matki Najświętszej Maryji Panny

Chwalebna i święta Anno, którą niebo uwielbia, którą święci szanują, a którą czci ziemia. 

Bóg Ojciec Cię miłuje, jako matkę ukochanej swej córki i Babkę swego Syna. Syn Boży miłuje Cię za danie Mu matki, z której się narodził jako Bóg Człowiek i Zbawiciel ludzi. Duch Święty miłuje Cię, ponieważ dałaś Mu Oblubienicę tak godną i tak doskonałą. Anieli i wybrani szanują Cię jako drzewo święte, które wydało ów śliczny kwiat, co ich odtworzył i ten najgodniejszy owoc, co jest ich życia słodkością sprawiedliwi, pokutujący i grzeszni wzywają Cię jako swoją potężną orędowniczkę przed Bogiem, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się łaski, pokutujący usprawiedliwienia, a grzesznicy odpuszczenia grzechów.

Bądź nam miłościwą i kiedy Cię czcimy i wzywamy tutaj, uproś nam zbawienie wieczne w niebie. Przez zasługi Twoje przemawiaj za nami i nie dopuść, ażeby dusze tych, co Cię wysławiają, zginęły na wieki.

O Święta Anno, patronko nasza, bądź zawsze ucieczką grzesznych, schronieniem występnych, pocieszeniem strapionych i ucieczką wiernie Ci służących; broń nas i przyczyniaj się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej; proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi dla Jezusa, naszego Pana i Matki Jego, Twojej córki, ażebyśmy wspierani modlitwami i zasługami Twoimi, dojść mogli po tym życiu doczesnym do życia wiecznego. 

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Modlitwa do św. Anny o błogosławieństwo domowe

Najmilsza matko Anno!


Radujesz się widząc gdy z moimi domownikami przede wszystkim szukam królestwa Bożego i jego sprawiedliwości; bądź więc naszą orędowniczką u Boga miłosiernego, ażeby mnie, mojego męża (żonę), moje dzieci i czeladź łaską prowadził do wszystkiego dobrego i nas w tym umacniał, byśmy nie szukali i nie pragnęli nic innego, tylko Boskiej chwały i zbawienia naszej nieśmiertelnej duszy. Polecam ci także, o święta Anno, doczesne powodzenie mojego domu, oddalaj przez twoją wielowładną prośbę od domu mojego wszelkie większe nieszczęście, ażebyśmy według najświętszej woli Bożej bez przeszkody wykonywali nasze powinności i Bogu wesoło służąc, zasłużyć i dostąpić mogli żywot wieczny. 

Amen.

Modlitwa do św. Anny za błądzące dziecko

Święta matko Anno, dożyłaś na twojem najświętszem dziecięciu największej radości i najsłodszej pociechy; 

o gdybym i ja mógł(a) być tak szczęśliwym(ą) tutaj i w wieczności, ażebym na wszystkich moich dzieciach tylko pociechy dożył(a)! 

Nie jestem zaś tak szczęśliwym(ą), lecz mam starania i troski o moje błądzące dziecko N.N.; jak bardzo się o to troszczę, by się jeszcze więcej w grzechy nie zawikłało i nie przyszło w niebezpieczeństwo wiecznego zatracenia. 

O jak rad(a) widział(a)bym swoje dziecko ocalone! Lecz słowa moje, prośby i łzy zdawają się być daremne. Polecam więc, to moje nieszczęśliwe dziecię pod twoją opiekę, św. Anno, i proszę pokornie i gorąco, ażebyś nie przestawała za nie prosić, dopóki nie będzie nawrócone do prawdziwego uznania swych nieprawości, do prawdziwej skruchy i statecznej poprawy. 

Przez twoje najświętsze dziecię Maryję i przez niewypowiedziane radości, które z jej świętości i niewinności uczuwałaś, proszę cię, kochana matko, uratuj moje błądzące dziecko i nie dopuszczaj, ażeby zginęło. 

Amen.

Modlitwa do św. Anny w szczególnym utrapieniu

Bądź pozdrowiona, o święta matko Anno, któraś wszystkie twoje myśli i starania do tego skierowała, abyś obowiązki stanu wiernie i starannie wypełniała, i dla tegóż nie szczędziła żadnej trudności i pracy, i żadnych niewygód nie omijała, lecz z największą gotowością w dzień i w nocy użyłaś wszystkich twoich sił do wypełnienia twojego powołania: 

przez te twoje trudy, starania i pracy proszę cię, miłościwa matko, zwróć twoje miłosierne oczy na mnie i przyjdź mi na pomoc we wszystkich moich potrzebach i krzyżach, szczególnie w tej potrzebie [tutaj opisz sytuację, z którą się zwracasz]

Ach, święta Anno, udziel to z twojej wielowładnej przyczyny i pomocy według wielkości mojego do ciebie zaufania, o ile się to podług najmiłościwszej woli stać może. 

Amen.

Zmagasz się z trudnościami, które Cię przerastają? Mamy nadzieję, że te modlitwy pomogą Ci odnaleźć wewnętrzny spokój. Pamiętaj też, że zawsze warto zwrócić się po pomoc do św. Rity z Cascii, patronki od spraw beznadziejnych. Zobacz modlitwy do Św. Rity, gdy wszystko inne zawodzi

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *