Modlitwa św. Gertrudy o dusze w czyśćcu cierpiące

Święta Gertruda została sierotą w wieku jedynie 5 lat. Zgodnie z tradycją, powierzono ją w opiekę siostrom cysterkom w Hefcie. Tam spędziła całe swoje życie stopniowo zwiększając swoją wiedzę humanistyczną i teologiczną. 

Jako mniszka skupiła się na literaturze i filozofii prawie zapominając o Bogu. Ten upomniał Gertrudę, dzięki czemu zrozumiała, iż złym jest przedkładanie idei ponad rzeczywistość i zgłębiania wiedzy o miłosierdziu nad czynienie go.

Gertruda jest jedną z najsłynniejszą mistyczką w tradycji chrześcijańskiej. 

Jej pierwsze widzenie miało miejsce w 1281 roku. Otrzymała wtedy dar kontemplacji, charyzmat nadprzyrodzonych ekstaz i objawień oraz proroczych wizji. Swoje objawienia i rozmowy z Jezusem zapisała w dziele Objawienia.

Święta Gertruda jest patronką pielgrzymów, podróżujących i szpitali. Jest również uważana za opiekunkę kotów ☺

Modlitwa Św. Gertrudy za zmarłych – uwalnia 1000 dusz z czyśćca

Boże miłosierny, z Tronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają, usłysz ich błagania i jęki, zmiłuj się nad nimi, odpuść im grzechy. 

Za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione, ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, Krew i Rany, Mękę i Śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas Najmilszy Twój Syn, proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. 

Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *