Modlitwy do św. Agnieszki – patronki dzieci, panien i ogrodników

Święta Agnieszka jest patronką dzieci, panien i ogrodników. Poniosła śmierć męczeńską w wieku jedynie 12 lat.

Prześladowanie i cuda św. Agnieszki

Złożyła ona śluby czystości, lecz pomimo tego wielu zalotników zabiegało o jej rękę.

Święta Agnieszka odrzuciła ich wszystkich, nawet zamożnego rzymskiego szlachcica, gdyż wybrała Małżonka, którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika. Aby złamać jej wolę, oskarżyli ją o bycie chrześcijanką. Została postawiona przed sądem i skazana na tortury i śmierć.

Najpierw wysłano ją do domu publicznego, gdzie nikt poza jednym młodzieńcem, nie odważył się jej tknąć. Młodzieniec ten gdy tylko jej dotknął został porażony ślepotą i upadł wijąc się w konwulsjach. Święta Agnieszka wyszła stamtąd niepokalana.
Następnie została rzucona w ogień, lecz płomienie jej nie naruszyły. Skazano ją wtedy na ścięcie.

Modlitwy do św. Agnieszki

Modlitwy za przyczyną św. Agnieszki

Módlmy się.

Prosimy Cię, Panie Boże, niech w niebie wspiera nas modlitwa Twojej umiłowanej Agnieszki, abyśmy z żywą wiarą podążali ku Tobie, który jesteś pragnieniem serc naszych. 

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybierasz to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić to, co mocne, spraw abyśmy naśladowali stałość w wierze św. Agnieszki, męczennicy, której narodziny dla nieba obchodzimy. 

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i Króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Św. Agnieszko, ozdobo dziewiczej czystości, módl się także za nami, abyśmy za Twą przyczyną wszelkie przeszkody zwyciężywszy, sukienkę niewinności nienaruszoną i niepokalaną przed Święte Oblicze Boga zanieść mogli. 

Amen.

Modlitwa do Świętej Agnieszki patronki

Święta Agnieszko, której imię noszę,
Patronko moja Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich potrzebach moich i wyjednała mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich.


Spraw to, o Droga moja Patronko, abym Bogu dochowała wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyła sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *