Główne prawdy wiary

Główne prawdy wiary katechizmu Kościoła katolickiego, czyli tzw. Szóstka.

  1. Jest jeden Bóg.
  2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
  3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
  4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
  6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Główne prawdy wiary – kontrowersje

Główne prawdy wiary to instrukcje odnoszące się do wiary Kościoła katolickiego. Religia rzymskokatolicka oparta jest o ich treść w podobny sposób jak w przypadku 10 przykazań. O ile jednak 10 przykazań znajduje się w Biblii, nie znajdziemy tam 6 prawd wiary, niemniej jednak treść katechizmu wyraża znaczenie każdego z tych punktów w wielu fragmentach.

Niektórzy uważają, że główne prawdy wiary to czarna kartka historii Kościoła katolickiego, kiedy to posługiwał się strachem, aby zwiększyć swoje wpływy. Szczególnie dużo krytykuje się prawdę drugą, ponieważ wiele osób, w tym papież Franciszek, nie godzi się na wizerunek surowego Boga, który jest zarazem Miłością, jak i karą, a nie zrozumieniem i przebaczeniem. Ostateczna ocena zawsze zależy od tego, co mamy w sercu i jak postrzegamy nasze relacje z Bogiem. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *