Modlitwa Wierzę w Boga (Credo) – Wyznanie Wiary

Wierzę w Boga (Credo) stanowi fundament naszej wiary. To wyjątkowe wyznanie, które przenika nasze serca, inspiruje i łączy nas w jedności jako wspólnota wierzących.

Wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie jest modlitwą mszalną, która została sformułowana w Nicei – była odpowiedzią na zarzuty Arianów, jakoby Jezus miał nie być Bogiem. Z tego powodu duży nacisk położono na fakt, że Bóg Ojciec nie stworzył swojego Syna, ale został on zrodzony i jest współistotny Ojcu. Sobór w Konstantynopolu natomiast odwoływał się do zarzutów Duchoburców, którzy Ducha Świętego uznawali za istotę stworzoną, istniejącą poza jednością w Trójcy.

Wyznanie Wiary — Tekst Modlitwy

Wierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony,
współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi
i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy
i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas,
pod Poncjuszem Piłatem,
został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał dnia trzeciego,
jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba;
siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale
sądzić żywych i umarłych,
a Królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego,
Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen. 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *