5 wersetów z Biblii udowadniających życie wieczne

5 wersetów z Biblii udowadniających życie wieczne

Przeczytaj pięć wersetów z Pisma Świętego, które pokazują, że Pan Bóg chce z Tobą spędzić wieczność. Ew. Jana 3;16 „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” List do Rzymian 6;22 „Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie…

5 wersetów pokazujących, że Bóg ma względem nas plan

5 wersetów pokazujących, że Bóg ma względem nas plan

Przeczytaj pięć wersetów z Pisma Świętego, które pokazują, że Pan Bóg ma plan względem nas wszystkich. Biblia jest największym dowodem Bożej miłości i doskonałości jego planu. I List Piotra 2;9 „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.” List…

4 wersety pokazujące, że Bóg się o nas troszczy

4 wersety pokazujące, że Bóg się o nas troszczy

Przeczytaj cztery wersety z Pisma Świętego, które pokazują, jak bardzo Bóg się o nas troszczy. Biblia jest największym dowodem Bożej miłości. Księga Jeremiasza 29;11 „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją”. Psalm 139;16-17 „Oczy twoje widziały…